Boek

Geschillenoplossing en emotiemanagement in personenvennootschappen en persoonsgebonden bv’s en nv’s

19 mei 2021

Door:

Bart Prinsen

Bart Prinsen

George Smits

Door:

Bart Prinsen

Bart Prinsen

George Smits

Bart Prinsen, 25 jaar advocaat en gespecialiseerd in conflictvoorkoming, -beheersing en -oplossing in besloten verhoudingen en George Smits, directeur van Reset Partner, psycholoog, mediator, executive coach, trainer en docent, zijn beiden verbonden aan IzAAC. Zij doceren samen aan Tilburg University het mastervak ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing en samen schrijven zij het boek: ‘Geschillenoplossing en emotiemanagement in personenvennootschappen en persoonsgebonden bv’s en nv’s’. De komende periode wordt het boek als een wekelijks feuilleton gepubliceerd, hier te downloaden.

Het boek gaat over duurzame ontwrichting en scheidingsmelding, over opzegging en uittreding, over uitstoting en enquêterecht, over emotie en over juridische en psychologische interventietechnieken.

Voorbeelden van situaties waarin dit speelt zijn gevallen waarin compagnons in een maat­schap elkaar de keet uitvechten, ooit bevriende aan­deel­houders die het in meerdere pro­ce­du­res met elkaar aan de stok hebben, leden van een coöperatie die elkaar en/of het be­stuur het leven zuur maken, familiebedrijven die het begrip familie niet meer herkennen en certificaat­houders die elkaar niet langer verdragen. En daarbij of zelfs daardoor op de rand van fail­lissement kunnen verkeren.

Hierbij deel 10 over vertrouwen, materiële maatschapskenmerken en het functioneren van de rechtspersoon.

Download boek

Na het achterlaten van je gegevens kun je het boek downloaden.