Intermediair voor zakelijke Alternatieve Arbitrage en Conflictoplossing

Een zakelijk geschil adequaat voorkomen, beheersen of oplossen? Het team ervaren professionals van IzAAC staat klaar om ondernemers, organisaties en hun adviseurs daarmee te helpen. Rust bewaren en een gang naar de rechter voorkomen? Via IzAAC is een onderneming sneller ‘back in business’ dan via de gebruikelijke weg.

Een zakelijk geschil wordt door de deskundigen van IzAAC integraal benaderd, met aandacht voor zowel juridische, psychologische als didactische interventies. En zij zijn beschikbaar voor overleg en opleiding.

Uitgelicht

Bekijk onze publicaties

Download het boek

Blijf op de hoogte

Podcasts of video's bekijken

Voorkoming, beheersing & oplossing van geschillen

Afgestemd op het geschil passen we een combinatie toe van de beste traditionele en alternatieve geschiloplossingsmethodes. Dat doen we op basis van langjarige praktijkervaring en multidisciplinaire samenwerking.

Doelstellingen

Het voorkomen van geschillen

Het beheersen van de risico’s die met een geschil verbonden zijn

Het oplossen van een geschil onder afweging van alle betrokken belangen

Het trekken van lessen voor toekomstige samenwerking

Wat we
doen?

Wat we doen?

Voorkomen, beheersen en oplossen van geschillen in besloten verhoudingen.

Voor
wie?

Voor wie?

Aandeelhouders, bestuurders, commissarissen/toezichthouders, vennoten, bedrijfsopvolgers, leden van VvE’s en andere verenigingen, belanghebbenden in stichtingen, etc., en hun adviseurs, die nauw met IzAAC kunnen samenwerken en daar zelfs in kunnen participeren.

Hoe we
dit doen?

Hoe we dit doen?

De aan IzAAC verbonden deskundigen hanteren de methode DACCC: duurzame adequate conflictvoorkoming, -beheersing en -oplossing. Deze aanpak zorgt ervoor dat zakelijke conflicten door een integrale aanpak efficiënter kunnen worden aangepakt en opgelost. En daar heeft zowel de ondernemer als de onderneming baat bij.

Team van deskundigen

In het team achter IzAAC vindt u advocaten, een oud-rechter, financieel adviseurs, een psycholoog en mediators.

Christian Huiskes
Advocaat & mediator

Bart Prinsen

Bart Prinsen
Advocaat & docent ondernemings­rechtelijke geschillenoplossing

Sandra Voet

Sandra Voet-van de Wijdeven
Advocaat

Alfred Roosmale Nepveu
Voormalig rechter

Carin Linssen
Mediator & voormalig advocaat

Peter Janus
Adviseur familiebedrijven

Hans Blikslager

Hans Blikslager
Belastingadviseur, vermogensplanner & mediator

George Smits
Directeur van Reset Partner, psycholoog, mediator & docent

Ariane Romijn
Advocaat

IzAAC werkt gericht en snel, creatief en rendabel. Ons maatwerk biedt de beste resultaten. Ook voor uw bedrijfsproces.