Wie zijn wij?

De gezichten 

achter IzAAC

Wie zijn wij?

Wie zijn wij?

De scheidingsmelding in het ondernemingsrecht
In 2013 is Bart Prinsen in zijn boek “Open normen, belang en actie bij geschillen in besloten ledenverhoudingen” ingegaan op de betekenis van de scheidingsmelding in het ondernemingsrecht.

Sindsdien doceert hij samen met psycholoog George  Smits aan Tilburg University het mastervak ondernemingsrechtelijke geschillenoplossing. Samen schrijven zij nu opnieuw over geschillenoplossing en emotiemanagement in personenvennootschappen en persoonsgebonden bv’s en nv’s.

De bevlogenheid waarmee Bart en George hun visie op de alternatieve geschiloplossing uitdragen, heeft onder IzAAC een groep professionals bij elkaar gebracht die hun enthousiasme deelt.

In het team achter IzAAC vindt u advocaten, een oud-rechter, financieel adviseurs, een psycholoog en mediators. Zij gebruiken hun langjarige juridische ervaring en praktijkervaring om geschiloplossing naar een hoger plan te tillen.

Maak kennis met ons team van deskundigen

Christian Huiskes

Mr. dr. C.R. (Christian) Huiskes is advocaat-partner corporate litigation bij Daniels Huisman Advocaten in Deventer.

Christian Huiskes is ruim 29 jaar advocaat. Hij staat cliënten bij in zakelijke conflicten, zoals conflicten tussen aandeelhouders, tussen aandeelhouders en bestuurders/commissarissen, ruzies binnen personenvennootschappen, bestuurdersaansprakelijkheidskwesties, overnamegeschillen en conflicten over afgebroken onderhandelingen.

Christian was voorheen ‘OK-functionaris’ en kon door de Ondernemingskamer in enquêteprocedures worden benoemd als onderzoeker, bestuurder of beheerder van aandelen.

De stijl van Christian laat zich omschrijven als doortastend en oplossingsgericht.

Bart Prinsen

Mr. dr. L.L.M. (Bart) Prinsen is partner ondernemingsrecht bij MannaertsAppels Advocaten met vestigingen in Breda en Tilburg.

Bart is 25 jaar advocaat en gespecialiseerd in conflictvoorkoming, beheersing en oplossing in besloten ledenverhoudingen (dus bestuurders-, aandeelhouders-, leden, toezichthouders- en vennoten conflicten).

Bart is als universitair docent verbonden aan Tilburg University waar hij samen met psycholoog George Smits het vak ondernemings­rechtelijke geschillenoplossing (OGO) doceert. Daarnaast geeft hij aan TIAS ondernemingsrecht aan registercontrollers.

Sandra Voet-van de Wijdeven

Mr drs. S.M.T.M. (Sandra) Voet – van de Wijdeven is advocaat bij Simmons & Simmons LLP.

Sandra heeft zowel rechten aan de universiteit van Leiden afgerond als bedrijfskunde aan Nyenrode University. Zij heeft altijd bij grote advocatenkantoren gewerkt en is tevens in deze tijd gedetacheerd geweest voor langere periodes bij Bavaria N.V en Jumbo Supermarkten B.V.

Sandra is gespecialiseerd in ondernemingsrecht, met focus op fusies en overnames.

Sandra wordt zeer gewaardeerd door klanten, vooral vanwege haar pragmatische, zakelijke aanpak en afhandeling van een zaak. Verder heeft Sandra een goed inzicht in de commerciële en juridische oplossingen die voor klanten het beste zijn. Ze onderhoudt klantrelaties op een heel plezierige manier. Sandra is een echte teamspeler.

Alfred Roosmale Nepveu

mr. A.H.L. (Alfred) Roosmale Nepveu, voormalig voorzieningenrechter rechtbank Oost-Brabant, oprichter/eigenaar Roosmale Nepveu Conflictbeëindiging.

Alfred Roosmale Nepveu was meer dan dertig jaar, tot 2019, rechter. Hij heeft in vrijwel alle sectoren van de rechtbank gewerkt. Hij was onder meer kantonrechter en is meer dan tien jaar civiel kort geding rechter geweest in ‘s-Hertogenbosch. In 2019 is hij gestart met Roosmale Nepveu conflictbeëindiging. Hij behandelt het zakelijk geschil tussen partijen met bemiddeling en zo nodig een eindbeslissing. Dat doet hij doelgericht en snel en op een manier die bij partijen past. Met een juridische insteek, praktische aanpak, origineel en oplossingsgericht.

Carin Linssen

mr. C.J.M. (Carin) Roosmale Nepveu-Linssen, mediator en voormalig advocaat, werkt voor Roosmale Nepveu Conflictbeëindiging.

Carin werkte de laatste 25 jaar als advocaat scheidingsbemiddelaar vanuit haar eigen praktijk in Oss. Voordat zij zich specialiseerde in het familierecht had zij een algemene praktijk en werkte zij een aantal jaren als jurist in de gezondheidszorg waarin zij onder meer de fusie van ziekenhuizen begeleidde.

Zij heeft haar praktijk als advocaat beëindigd. Samen met haar echtgenoot Alfred Roosmale Nepveu heeft zij Roosmale Nepveu conflictbeëindiging ontwikkeld: een methode voor conflictbeëindiging door een combinatie van bemiddeling en waar nodig een bindende eindbeslissing. Naast Alfred fungeert zij als co-mediator.

Peter Janus

Mr P.C.M. (Peter) Janus MMO is eigenaar van Janus Family Business Support.

Peter heeft na afronding van zijn studie Nederlands privaatrecht bijna 30 jaar bij meerdere banken in verschillende rollen gewerkt. Gedurende die tijd heeft hij de studies Postdoctoraal Belastingkunde en de master Management en Organisatie afgerond.

Hij begeleidt nu in zijn rol als sparring partner en regisseur eigenaren van familiebedrijven op een breed terrein.

Hans Blikslager

Hans Blikslager is eigenaar van Ambra Fiscale Advisering en Familievermogensplanning en equity partner in het Centrum voor Bedrijfsopvolging.

Hans is afgestudeerd als fiscaal econoom. Hij is professioneel fiscaal adviseur, familievermogensplanner en conflictoplosser.  Zijn kracht ligt vooral in de overlap van alle terreinen die te maken hebben met emotioneel, financieel/fiscaal en juridisch bij familiebedrijven en ondernemende families.

Hans werkt meer dan 25 jaar werkt als professional, vennoot en partner bij verschillende accountants- en belastingadvieskantoren. Altijd op het snijvlak van de ondernemer met zijn familie en onderneming.

Hans brengt in zijn werk bij uitstek zijn passies bij elkaar: het vanuit de werkelijke posities en belangen van alle betrokkenen vinden en regisseren van maatwerkoplossingen in complexe fiscaal/financiële puzzels. Klanten ervaren hem als een benaderbare professional die snel ziet wat er speelt en welke kant we hiermee op kunnen, een architect van maatwerk in complexe fiscaal-financiële puzzels.

George Smits

drs. G.P.C. (George) Smits, directeur van Reset Partner, psycholoog, mediator, executive coach, trainer en docent.

George heeft naast therapie geven, jarenlange ervaring met begeleiding van complexe emotionele gebeurtenissen en processen voor professionals en slachtoffers. Verder begeleidt hij door middel van coachings- of meditiationtrajecten professionals en organisaties in turbulente stadia van verandering.

Daarnaast houdt hij zich bezig met vecht-mediation. Als coach heeft hij veel ervaring met medisch specialisten, officieren van justitie, rechters, advocaten, docenten en leden van Raden van Bestuur. Het gaat hier om ontwikkelingsgerichte coaching en meer individuele vragen, leiderschap en change.

Met Bart Prinsen heeft hij de methode DACCC ontwikkeld.

Ariane Romijn

Ariane is advocaat sinds 2009 en sinds 2019 werkzaam bij MannaertsAppels Advocaten te Breda, sectie ondernemingsrecht. Ariane heeft hiervoor gedurende zeven jaar familierechtzaken behandeld, waarbij zij ervaring heeft opgedaan in het treffen van minnelijke oplossingen waarbij emoties een rol spelen. Daarnaast heeft Ariane veel proceservaring.

Kan dit team u helpen bij een zakelijk geschil?