Publicatie

Twee huilende mannen, wat is hier hemelsnaam misgegaan?

29 april 2021

Door:

Christian Huiskes

Door:

Christian Huiskes

Twee huilende mannen, wat is hier hemelsnaam misgegaan?‘, kopte Quote onlangs boven een artikel op haar website [artikel Quote]. Het artikel betreft een verslag van een conflict tussen twee broers in een succesvol Brabants familiebedrijf “in tuinartikelen en doe-het-zelf-spullen“. Een conflict dat kort geleden uitmondde in een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer bij het gerechtshof in Amsterdam (de OK).

Uit het artikel doemt het beeld op van een tweede generatie familiebedrijf dat weliswaar jarenlang zeer succesvol is geweest, maar waar ook met het oog op (toekomstige) samenwerking en opvolging niets of nauwelijks iets geregeld was. Het gevolg is een volledig uit de hand gelopen ruzie over de noodzaak van vernieuwing van de bedrijfsvoering, de rol en betrokkenheid van de broers, de participatie van de kinderen van één van de broers in het bedrijf en de noodzaak om op korte termijn grote investeringen te doen. Blijkbaar is er door de broers al eerder zonder resultaat gesproken over een ontvlechting van het bedrijf of over een uitkoop van de één door de ander. In de enquêteprocedure wordt nu aangestuurd op de benoeming door de OK van een tijdelijke derde bestuurder die de doorslaggevende stem zal krijgen en het – ongetwijfeld – tot zijn of haar taak mag rekenen om een (minnelijke) oplossing te bereiken. Niet uitgesloten is dat die oplossing wordt gevonden in een opsplitsing van het bedrijf met ook gevolgen voor de vijf winkels in Brabant, Limburg en België en de circa 600 werknemers. De OK doet over zes weken uitspraak, maar ongeacht hoe die luidt, staat op voorhand vast dat dit conflict alleen maar verliezers kent.

Had dit conflict kunnen worden voorkomen? Zo van een afstand, op basis van dit artikel en zonder enige ‘dossierkennis’, laat zich die vraag niet beantwoorden. Wel kan ik zeggen dat dit conflict niet zo had hoeven te ontsporen als er tevoren duidelijke afspraken zouden zijn gemaakt over kwesties die in een familiebedrijf aanleiding kunnen zijn voor conflictsituaties. Denk daarbij aan kwesties als het werken van (schoon-)familieleden binnen het bedrijf, de invulling van verschillende rollen en functies binnen de familie respectievelijk het bedrijf, bedrijfsopvolging en in dat kader te stellen eisen aan opleiding en persoonlijke ontwikkeling, financiering/investeringen en het inkomens- en dividendbeleid. Ook duidelijke regels of afspraken over de wijze waarop er (onderling) wordt gecommuniceerd en overleg plaatsvindt, zouden ertoe (kunnen) hebben geleid dat meningsverschillen worden opgelost of (dreigende) conflicten ‘in de kiem worden gesmoord’ dan wel beheersbaar worden gehouden.

Vanuit IzAAC (Intermediair voor zakelijke Alternatieve Arbitrage- en Conflictoplossing) [IzAAC] kunnen wij u helpen bij het opstellen van een goede alomvattende ‘governance-regeling’ voor uw familiebedrijf waarin ook heldere afspraken worden gemaakt ter voorkoming, beheersing en oplossing van geschillen.