Publicatie

Durf een zakelijk geschil anders op te lossen

9 februari 2021

Door:

Carin Roosmale Nepveu-Linssen

Door:

Carin Roosmale Nepveu-Linssen

Met bewondering keek ik het afgelopen jaar naar al die ondernemers die door het coronavirus gedwongen hun bedrijfsvoering aanpasten en een compleet andere weg insloegen.  De sportschool ging naar buiten, de sterrenkok maakt nu streetfood en maaltijdboxen, de boekwinkel levert aan huis en Bavaria maakt van in de horeca opgeslagen bier handalcohol voor zorginstellingen. Ik zag creativiteit en inventiviteit bij ondernemers die het lef hadden om het anders te doen. Oké, ze moesten wel, maar toch!

Fundamenteel veranderen

Economen en managementstrategen houden ons voor dat de coronacrisis om fundamentele aanpassingen vraagt. Om na de crisis een herstart te kunnen maken is volgens hen aanpassing van businessmodellen nodig en aanpassing van de manier van werken (meer thuiswerken, meer digitalisering).  Ook moeten ondernemers anticiperen op wat de crisis met de klanten doet. Bedrijven moeten hun wendbaarheid vergroten en veerkracht opbouwen door meer  de samenwerking te zoeken en risico’s te spreiden. Ik mis in deze opsomming een visie op conflictbeheersing of conflictbeëindiging. Ook die moet fundamenteel anders: wel deskundig, objectief en onpartijdig, maar ook creatiever, wendbaarder, sneller en toegesneden op de aard van het probleem en de betrokken partijen.

2020 was een moeilijk jaar. Het leidde voor  veel ondernemingen ongetwijfeld ook tot (juridische) problemen. Variërend van leverings- en betalingsgeschillen tot zeggenschapsconflicten tussen vennoten. Hoe lossen zij die conflicten op? Houden ze vast aan oude methodes? Gaan zij kostbare tijd en energie verliezen aan het voeren van langdurige procedures bij de rechter? Riskeren zij het verlies van de relatie met de klant, de leverancier of partner?

Duurzaam alternatief

Als teamlid van IzAAC, Intermediair voor Zakelijke Alternatieve Arbitrage en Conflictoplossing, wil ik die creatieve, inventieve ondernemers uitdagen: durf je zakelijk geschil anders op te lossen en doe dat samen met die ander. Afhankelijk van de aard van het geschil kijken de teamleden van IzAAC welke deskundigheid nodig is. We passen een combinatie toe van de beste traditionele en alternatieve methodes van conflictoplossing. Vinden we geen oplossing, dan kan een bindend advies of arbitrage het conflict beëindigen. Met IzAAC kan dat snel en is een onderneming sneller ‘back in business’.

Pas na de crisis niet alleen je business model aan maar ook je model voor conflictoplossing!