Publicatie

Conflictoplossing binnen het familiebedrijf integraal aangepakt

9 februari 2021

Door:

Bart Prinsen

Christian Huiskes

Jan-Gijsbert Bakker

Door:

Bart Prinsen

Christian Huiskes

Jan-Gijsbert Bakker

IzAAC
Conflictoplossing binnen het familiebedrijf integraal aangepakt – zie ook www.fambizz.nl

Conflicten zijn er om op te lossen. Maar zo eenvoudig als dat klinkt, zo complex kan dat in de praktijk zijn. In het familiebedrijf al helemaal. Bij IzAAC heeft een team van zeer ervaren professionals daarom een oplossing gevormd die op integrale wijze het geschil benadert, oplost, beheerst én in het vervolg voorkomt. Fambizz sprak een deel van het IzAAC-team over hun visie, werkwijze en de meerwaarde van hun aanpak.

Een geschil oplossen via de gerechtelijke wegen: het is in veel gevallen nog steeds het pad dat het vaakst wordt bewandeld. Terwijl dit ontzettend lang duurt, het daarmee erg schadelijk kan zijn voor de onderneming én het geen oog heeft voor misschien wel het belangrijkste aspect binnen conflictoplossing en -beheersing: de emotie. Binnen de aanpak van IzAAC krijgt het gevoelsmatige aspect wél de aandacht die het verdient. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor psycholoog George Smits. “Het grote probleem is dat mensen de wijze waarop ze met elkaar in conflict zijn gekomen ook willen gebruiken om het geschil mee op te lossen. Maar dat werkt natuurlijk niet.” Door feiten en emoties uit elkaar te halen, wordt weer helder waar de ruzie eigenlijk op
gebaseerd is. “Dan kan het zijn dat er nog oude pijn uit het verleden naar boven komt. Daar gaan we dan eerst mee aan de slag, want je wilt niet dat die nog intervenieert binnen het conflict
dat er nu bestaat.” Op het moment dat het probleem helder is, kunnen ook andere specialisten binnen IzAAC worden aangehaakt, naargelang de aard van het daadwerkelijke zakelijke geschil.

Meerlaagse problematiek, multidimensionale aanpak
Dat de aanpak van IzAAC zo goed aansluit op de familiebedrijvenpraktijk, blijkt wanneer advocaat Bart Prinsen de kenmerken van het familiebedrijf uiteen- zet. “Binnen een familiebedrijf zijn
er drie kringen aanwezig die elkaar overlappen: familie, eigendom en zeggenschap. Als er op één van de zakelijke vlakken iets gebeurt, dreunt dat ook na in de privésfeer. En andersom.
Daarom zijn de emoties ook zo heftig bij conflicten binnen het familiebedrijf: zij spelen zowel zakelijk als privé.” En pak je de kenmerken van de conflicten erbij, dan ontstaat er al helemaal een pallet aan uitdagingen. Fiscaal adviseur Hans Blikslager: “Een conflict heeft zowel een emotioneel, een juridisch als een fiscaal en/of financieel aspect. Binnen de collaborative approach van IzAAC komen al die onderdelen terug.”

Lean en mean werkwijze
Maar hoe werkt het wanneer bijvoorbeeld een directeur-grootaandeelhouder zich meldt bij één van de IzAAC-professionals? Advocaat-partner Christan Huiskes legt het uit. “Komt een zaak bij
mij binnen, dan ga ik met de betrokkenen in gesprek. Ik probeer zoveel mogelijk informatie boven tafel te krijgen en te achterhalen of er ook issues buiten mijn juridische expertise spelen. Daar haal ik dan één of meer van mijn collega’s bij. Wel lean en mean natuurlijk: we halen er alleen die expertise en personen bij die binnen deze case noodzakelijk zijn.” Het doel is om tot een gedragen en volledige oplossing te komen. Adviseur Zakelijke Advisering bij Conflicten Jan Gijsbert Bakker legt het uit aan de hand van de scheidingsmelding. “De ene partner meldt de ander dat hij of zij niet meer door wil. Maar vaak draait het helemaal niet om die scheidingsmelding: dat was meestentijds toch wel bekend. Maar er zitten problemen op een heel ander niveau achter: die blijven zij negeren, zij willen van mij alleen een antwoord op een deelvraag. Juist het kijken naar de gehele situatie en het gehele probleem, is wat binnen veel familiebedrijven veel te lang onder de radar blijft. Wij brengen het totale probleem boven water en dragen daar een totale oplossing voor aan.”

Geen battle of the professionals
Met de eclectische aanpak van IzAAC voorkomen de professionals ook dat er een battle of the professionals ontstaat. Blikslager: “De accountant heeft vaak een ander beeld van de staat van
het familiebedrijf dan bijvoorbeeld de waarderingsdeskundige: als je dat niet gezamenlijk aanpakt, staan zij uiteindelijk óók tegenover elkaar. Bij ons heb je een neutrale persoon aan tafel, één van de IzAAC-professionals, die als regisseur de gesprekken leidt. Op deze manier kom je wél tot één oplossing.” En voorkom je ook dat je nog ‘eventjes aan je mouw wordt getrokken’ door een oom of tante, zoals George Smits dat omschrijft. Smits: “Uiteindelijk moet je dan wel iedereen die invloed uitoefent aan tafel zien te krijgen. Dat is het mooie, interessante én het ingewikkelde.”

Rechter achter de hand
En mocht er écht geen consensus ontstaan, dan heeft IzAAC altijd nog een rechter achter de hand, voor bindend advies. Huiskes: “Soms is een noodoplossing nodig, om vooruit te komen.”
Prinsen: “Als je op negen punten er wel uitkomt, maar op één punt niet, dan hebben we op de achtergrond een arbiter klaarstaan, die een knoop doorhakt. Op die manier kun je ergens een
streep onder zetten.” Oog voor emotie én pragmatiek is wat de werkwijze van IzAAC karakteriseert.

Jan Gijsbert Bakker Zelfstandig Adviseur Zakelijke Advisering bij Conflicten

Hans Blikslager Fiscaal Adviseur, Vermogens­ planner en Conflictoplosser

Christian Huiskes Advocaat­ partner Corporate Litigation, OK­ Functionaris

Bart Prinsen Advocaat Ondernemings­ recht, Docent Tilburg University

George Smits Psycholoog, Mediator, Executive Coach, Docent Tilburg University