Publicatie

Onderlinge twisten doen familiebedrijven nogal eens de das om

9 februari 2021

Door:

Peter Janus

Door:

Peter Janus

1. https://www.linkedin.com/posts/peter-janus_onderlinge-twisten-doen-familiebedrijven-activity-6747489455403229184-9JB8

Gisteren weer een mooi artikel in het Financiële Dagblad geschreven door Richard Smits, dat aangeeft dat conflicten in bedrijven escaleren terwijl dat niet nodig is. Een herkenbaar fenomeen voor #IzAAC. Tijdig inroepen van hulp van buitenaf creëert weer rust in het bedrijf en focus op de samenwerking. #IzAAC is het antwoord om met behulp van professionals en verschillende technieken het conflict op te lossen.

Onderlinge twisten doen familiebedrijven nogal eens de das om (fd.nl)

2. https://www.linkedin.com/posts/peter-janus_conflictoplossing-pragmatisch-vertrouwelijk-activity-6742365207852544001-1OTL

Op 2 december was er wederom een zitting in een slepend conflict waarover het FD kopte: “Sanderink belooft ex voorlopig niet meer te beschuldigen”. Enkele weken daarvoor noemde de rechter in een eerdere zitting in oktober het ‘verbijsterend’ dat mensen die op hoog niveau hebben gefunctioneerd zo met elkaar in conflict kunnen raken” en stuurde aan op mediation.
Er zijn vele nadelen te noemen van het uit de hand lopen van een zakelijk conflict. Eén er van, waarvan bovenstaande artikelen het bewijs zijn, is het op straat liggen van het conflict. Daarnaast de kosten die op kunnen blijven lopen en het onnodig verdiepen en scherper worden van het conflict.
Mediation, dat de rechter noemde, is maar één van de methoden om zonder rechter uit het conflict te komen. IzAAC kan, afgestemd op het concrete conflict, een combinatie van de beste traditionele en alternatieve conflictoplossingsmethodes toepassen. Dat doet ze op basis van jarenlange praktijkervaring en multidisciplinaire samenwerking en op een pragmatische wijze. Dus korte doorlooptijden, een transparant proces en vertrouwelijkheid. De focus ligt op een win-win oplossing die creatiever is dan in een rechtszaal te bereiken is (www.izaac.nl).

Peter Janus