Media

Interview van Bart Prinsen door Ariane Romijn

17 maart 2021

Door:

Ariane Romijn

Door:

Ariane Romijn

Ariane Romijn interviewt Bart Prinsen over 25 jaar advocatuur en docentschap en waarom dat tot IzAAC en het vak Ondernemingsrechtelijke Geschillenoplossing aan Tilburg University heeft geleid. Dat doceert hij samen met psycholoog George Smits.

In het vak is George Smits als psycholoog degene die gaat over de rol van emoties en het gebruik van aan de psychologie ontleende interventietechnieken. Bart Prinsen neemt tijdens de colleges het ondernemingsrecht voor zijn rekening. Daarbij behandelt Bart Prinsen onder meer de vraag of, en zo ja, in hoeverre het ondernemingsrecht ruimte laat voor de toepassing van juridische en psychologische interventietechnieken.

Iedere week organiseren ze in het vak rollenspellen. Daarin maken ze de studenten vertrouwd met alle aspecten van geschillen in besloten verhoudingen.

De studenten spelen iedere positie na die in die geschillen mogelijk is: de rol van partij, rechter, onder­zoeker, advocaat, mediator, bemiddelaar, collaborative professional, (tijdelijk) bestuurder, etc.

De casus die ze spelen komen uit de jurisprudentie en uit de praktijk. Op basis van hun praktijk­ervaring leren Bart en George studenten het gebruik van technieken die bijdragen aan duurzame en adequate conflict­voor­koming, conflictbeheersing en conflict­oplossing.

Daarover gaat het interview.

In samenwerking met: Bart Prinsen,

Zullen we je op de hoogte brengen als er een nieuwe publicatie geplaatst is? Meld je aan voor nieuwsbrief.